Wynajem odkurzaczy do odkurzania azbestu, pracy w środowisku zagrożonym wybuchem.

Wynajem odkurzaczy do odkurzania azbestu, pracy w środowisku zagrożonym wybuchem.